Çiftliğimiz

1991 yılında Konya'da 20 başlık bir ahırda besi faaliyetleri ile ailenin kurucusu Hasan Ali ÖTER hayvancılık sektörüne girmiştir. İlerleyen yıllarda besicilik faaliyetleri süt inekçiliğine dönüşmüştür. Daha sonra sürünün büyütülmesi ve çiftliğin geliştirilmesi için Resil Köyü'nden 10.000 m2 çiftlik arazisi alınmıştır. 

2009 yılında yapımı biten süt çiftliğimiz, bu gün 300 büyük baş hayvan bulunan bir işletme haline getirildi. Geçen yıllar içerisinde çiftliğimiz, arazisi genişletilip tarım için sulanabilir araziye sahip hale gelmiştir. Otomatik sağım sistemi ile çiftliğimizde günlük 2000 Lt süt üretimi yapılmakta olup, TORKU'ya satışı yapılmaktadır.